Välj en sida

Historien om Hillsans Kapell och Fridsberg i Hillsand.

Många undrar varför det inte heter Kyrka utan Kapell vilket vore naturligt med tanke på kapellets utseende. Detta har sin naturliga förklaring eftersom det från början ingick i den s k Fridbergska anläggningen, denna anläggningen hade sin mission bland Samer och fjällets urbefolkning.

Anläggningen bestod av; Barnhem för Samiska barn där de även erhöll skolundervisning och konfirmerades. Ålderdoms hem där åldringar kunde få vård i livets slutskede Stor ladugård med för den tiden stor djurbesättning.

Föreståndarvilla för pastor Sandells stora familj Anläggningen drevs av Pastor Sandell tills hans bortgång 1919, därefter övertog hans fru ansvaret och driften fram till 1922 när EFS övertog driften fram till 1952, man kan kalla det för den första socialhjälpen i Sverige.

Kapellet uppfördes 1930 – 1931 och kom att ingå i Fridsbergs anläggningar, den klocka som nu hänger i tornet är inte den första utan denna klocka är skänkt av Åhlen o Holm i Stockholm och har inskriften Vid helgmålsklang och medan solen breder, i templets valv sin sköna sabbatsglans Jag ser i bild en kristens liv och beder. Gud giv oss trons och hoppets segerkrans, Att hjärta lyfts allt mer mot det höga, Ju mer solen sjunker på vår färd. Må tingen här fördunklas för vårt öga, Att vi ser allt bättre se en högre värld.

Sammanfattningsvis så var kapellets skapare vänliga människor som gav hjälp till nödlidande och hopp till de utsatta, om det finns något övernaturligt i kapellet så är det av godo.